НОВИ ПРОДУКТИ

 • FN –P45-24W

  LED CITIZEN-CLL-130 При поискване всички модели могат да бъдат направени с различни цветове и IP и напрежение.

 • Jet-1W-54

  По заявка всички модели могат да бъдат направени с различни цветове и Посока Характеристики.

 • FM-9

  По заявка всички модели могат да бъдат направени с различни цветове и Посока Характеристики.

 • KIKI LOW-6

  LED CITIZEN Модел KIKI LOW - Могат да бъдат запълнени с 1 до 8 модула При поискване всички модели могат…

 • Stars sky-1WX1

  При поискване, всички модели могат да бъдат направени с различни цветове и характеристики на посоката.

КАТЕГОРИИ

Проект и главна цел: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19
Номер на АДПБФП: BG16RFOP002-2.073-25106-C01
Бенефициент: „Финком-2“ ООД
Обща стойност: 10 000 лв., от които 8500 лв. европейско и 1500 лв. национално съфинансиране.

Начало: 30.09.2020 г.
Край: 30.12.2020 г.

Виж повече