пътен знак: B2; D17; A18; A19

– Пътен знак със светодиоди
– PV панел
– Контролер
– Батерия
– Мигащ блиц
– Кутия за електроника, кабели

Допълнителна информация

IP

65

Гаранция

– Батерии -1 година- LED лампа – 3 години – Фотоволтаични панели – 10 години 90% икономия на енергия; 80% за 25 години.