НОВИ ПРОДУКТИ

 • FM-5

  По заявка всички модели могат да бъдат направени с различни цветове и Посока Характеристики.

 • KIKI LOW-8

  LED CITIZEN Модел KIKI LOW - Могат да бъдат запълнени с 1 до 8 модула При поискване всички модели могат…

 • ST L3x3

  По заявка всички модели могат да бъдат направени с различни цветове и Посока Характеристики.

 • LED – SLIM 250x250mm

  По заявка всички модели могат да бъдат направени с различни цветове.

 • KIKI MAX-4

  LED CREE Модел KIKI MAX- Могат да бъдат запълнени с 1 до 8 модула При поискване всички модели могат да…

 • ST L6x6

  По заявка всички модели могат да бъдат направени с различни цветове и Посока Характеристики.

КАТЕГОРИИ

Проект и главна цел: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19
Номер на АДПБФП: BG16RFOP002-2.073-25106-C01
Бенефициент: „Финком-2“ ООД
Обща стойност: 10 000 лв., от които 8500 лв. европейско и 1500 лв. национално съфинансиране.

Начало: 30.09.2020 г.
Край: 30.12.2020 г.

Виж повече