НОВИ ПРОДУКТИ

 • BART 135 – 3 x 1 LED

  По заявка всички модели могат да бъдат направени с различни цветове и Посока Характеристики.

 • GTB-mini 6 LEDs-2sides

  1.00лв.

  По заявка всички модели могат да бъдат направени с различни цветове и Посока Характеристики.

 • FN- 31-8W/L30

  По заявка всички модели могат да бъдат направени с различни дължини и ватове.

 • GTA-O 3 LEDs

  По заявка всички модели могат да бъдат направени с различни цветове и Посока Характеристики.

 • FS-8

  По заявка всички модели могат да бъдат направени с различни цветове и Посока Характеристики.

 • FN-L100-66

  По заявка всички модели могат да бъдат направени с различни цветове и IP.

КАТЕГОРИИ

Проект и главна цел: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19
Номер на АДПБФП: BG16RFOP002-2.073-25106-C01
Бенефициент: „Финком-2“ ООД
Обща стойност: 10 000 лв., от които 8500 лв. европейско и 1500 лв. национално съфинансиране.

Начало: 30.09.2020 г.
Край: 30.12.2020 г.

Виж повече